LIZELAN-ek kontserbazio eta mantenua burutzen ditu,eta garraio azpiegitura lanak ( bideak,errepidea eta trenbidea),hidraulikoak,elektrikoak eta glasistikoak.

  • Kontserbazioa eta kale mantenua ,linea elektrikoaren bidez( tentsio baxukoa,ertainekoa edo altukoa)
  • Trenbideetako mantenu berdea
  • Errepideetan kaltetutako zerbitzuen kontserbazioa,mantenua,garbiketa eta kudeaketa
  • Ibilguen garbiketa eta drainatzea
  • Oihanbideen sorkuntza,garbiketa eta mantenua
  • Zinegetiko eta arrain-hazkuntzaren erabilerako eraikuntza-lanak ( aterpeak,arrain-haztegiak…)
  • Bide berdeetako eta bide naturaletako eraikuntza eta mantenua
  • GR mantenua