LIZELAN S.L.-EK izaera guztiko lanak eta paisajistiko lanak gauzatzen ditu:

  • Zaharberritzea eta zuzenketa hidrologikoa, jokabideak ibilguetan eta ibaiertzetan
  • Zona hezeko berreskuratzea
  • Itsasbazterreko ingurune-zaharberritzea
  • Degradatutako areetako ingurune-berreskuratzea ( zabortegiak, hondakindegiak….)
  • Ezpondetako integrazio paisajistikoa eta ingurumen -inpaktuaren zuzenketa ,azpiegitura publikoek eta lan zibilak eragina
  • Jokaera, natura guneetan eta jolas-areetan
  • Habitat eta baliabide naturalen hobekuntza
  • Biodibertsitatearen sustapena eta habitat naturalen berreskuratzea
Construcción balsa para protección ambiental