Baso eta nekazaritzan traktorea erabiltzeko lan eskaintza

  • 01 September 2021
Baso eta nekazaritza lanak garatzeko traktorea erabiltzen duen pertsona baten bila gabiltza: egurra atera, sasiz garbitu, hondakina begetalak xehatu, lurra prestatu, etb… Gutxienez 3 urteko esperientzia. Euskera hizkuntza baloratzen da, atzerako hondeamakinaren erabilera, txikia edo kamioi txartela. Ostatu aukera. Soldata- balio arabera.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzen oinarri arautzaileak eta 2020ko deialdia

  • 30 June 2020
Xedea Oinarrien xedea da Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko dirulagun tzak ezartzea, Europako Legebiltzarraren eta Ba tzordearen 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduak, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsetik (LGENF) emango diren landa garapenerako laguntzei buruzkoak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2015-2020 Landa Garapenerako Programaren eremuan. ESKAERAK AURKEZTEKO EPEAK: 12/06/2020 – 11/08/2020 ZENBATEKOA: 3.682.786,00 euro HARTZAILEAK: Diru

Bertako entitate eta jabe partikularretzako, 2019/2020 urteko baso lanetan laguntza deialdia

  • 03 June 2019
Lanak egiteko dagoen epea, 2020. urteko urriak 10ean bukatzen da, EE.LLrako dagoen aurrekontua 2.500.000€takoa izanda eta jabe partikularrentzako 450.000€takoa izanda (EELLan %25aren gehikuntza eta jabe partikularretan %50ª, lehengo urteari dagokienez). Lanen arabera laguntzen portzentajea aldakorra da, ohikoena diru laguntza emateko inbertsioaren %55-60a izanda. Ohiko lanak, sasiz garbitu, itxierak, landatzeak, argitzeak, tratatua dagoen pinuaren azpiegitura txikiak