Gipuzkoako basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzen 2018ko deialdia.

  • 20 April 2018
Azpiegiturak egitea basogintza garatzeko, modernizatzeko edo egokitzeko. Baso-sartzea eta baso azalera sortzea. Nekazaritza eta basogintzako sistemak ezartzea. Suteek, natur hondamendiek eta zorigaitzek eragindako kalteei aurre hartzeko laguntza. Suteek, natur hondamendiek eta zorigaitzek eragindako kalteak konpontzeko laguntza. Baso-ekosistemen egokitzeko gaitasuna eta ingurumeneko balioa handitzeko inbertsioak. Basogintzako teknologietarako eta baso-produktuak eraldatzeko, mobilizatzeko eta merkaturatzeko inbertsioak (makineria). Basogintzako

Sagarrondo landatzea

  • 12 January 2018
0001 LI/2017 Foru Agindua, urtarrilaren 11koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan sagardorako sagarrondoak landatu, hobetu eta garatzeko diru laguntzen 2018ko deialdia onartzekoa.